به سایت رسمی دکتر سعید حاتم‌زاده خوش آمدید. تمامی حقوق مالکیت معنوی محتویات این سایت متعلق به سعید حاتم‌زاده می‌باشد.
 

ساعت

تقویم

Mitra Global CMS
 
Mitra Global CMS
 

پروژه‌های تحقیقاتی:


محاسبه‌ی چگالی جریان روی ساختارهای پراکنده کننده‌ی الکترومغناطیسی با استفاده از مدل‌های معادله انتگرالی فردهلم نوع اول و دوم


حل عددی معادلات انتگرال ولترا و فردهلم خطی و غیرخطی به روش مستقیم با استفاده از توابع پایه‌ای خاص

 

ارائه‌ی روش‌های عددی سریع برای تحلیل ساختارهای هادی کامل پراکنده کننده‌ی دوبعدی

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS