به سایت رسمی دکتر سعید حاتم‌زاده خوش آمدید. تمامی حقوق مالکیت معنوی محتویات این سایت متعلق به سعید حاتم‌زاده می‌باشد.
 

ساعت

تقویم

Mitra Global CMS
 
Mitra Global CMS
 

کارنامه‌ی هنری:

 

نوازنده‌ی  حرفه‌ای  تار


نوازنده‌ی  حرفه‌ای  سه تار


خواننده‌ی حرفه‌ای (آواز ایرانی)

 

نوازنده‌ی ویولن


آهنگ‌ساز


بداهه‌نواز


تک‌نواز


خوشنویس (خط تحریری)


* برای جزئیات بیشتر و دسترسی به برخی از آثار هنری متعلق به دکتر حا تم زاده، به صفحه‌ی دانلود مراجعه شود.

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS