به سایت رسمی دکتر سعید حاتم‌زاده خوش آمدید. تمامی حقوق مالکیت معنوی محتویات این سایت متعلق به سعید حاتم‌زاده می‌باشد.
 

جستجو در سایت

ساعت

تقویم

Mitra Global CMS
 
Mitra Global CMS
 

پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی انجام شده:


محاسبه‌ی چگالی جریان روی ساختارهای پراکنده کننده‌ی الکترومغناطیسی با استفاده از مدل‌های معادله انتگرالی فردهلم نوع اول و دوم


حل عددی معادلات انتگرال ولترا و فردهلم خطی و غیرخطی به روش مستقیم با استفاده از توابع پایه‌ای خاص


بهینه‌سازی فرایند شناسایی چهره‌ی افراد با استفاده از توابع و تبدیلات ویولت


طراحی و شبیه‌سازی Rotary Joint با تلفات ناچیز برای استفاده در رادار باند C


طراحی و شبیه‌سازی یک سوییچ محدود کننده‌ی کارا برای استفاده در رادار باند C


طراحی و شبیه‌سازی خمیدگی‌های مختلف برای کاربردهای مایکروویو

 

مدل‌سازی معادله انتگرالی چند مسئله‌ی پراکندگی الکترومغناطیسی

 

پایه‌ریزی چند روش عددی برای حل معادلات انتگرال بر اساس توابع کاردینال

 

ارزیابی تکینی معادلات انتگرال در الکترومغناطیس محاسباتی

 

محاسبه‌ی سطح مقطع راداری چند ساختار دوبعدی

 

ارائه‌ی روش‌های عددی سریع برای تحلیل ساختارهای هادی کامل پراکنده کننده‌ی دوبعدی

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS